Dostawa i zwroty

DOSTAWA

Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi około 3 dni roboczych, od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto sklepu internetowego Multiformat Sp. z o.o. lub w wypadku płacenia przy odbiorze od daty złożenia zamówienia.

O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest drogą elektroniczną.
Przesyłki dostarcza firma kurierska. Czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych od daty nadania.

Czas, po jakim Klient otrzyma zamówione towary składa się z czasu realizacji plus przewidywanego czasu dostawy przez firmę kurierską.

ZWROTY

1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia/odstąpienia od umowy:

   • Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia,
   • Na podstawie art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów przed otrzymaniem Produktu a po opłacaniu zamówienia w formie pisemnej na adres sklep@nakoszulkach.com ,
   • Na podstawie art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego od dnia doręczenia towaru. W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczony przed zniszczeniem wraz z dowodem zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres sklepu. Zwroty kierowane po upływie powyższego terminu nie będą przyjmowane,

2. Zwrot zakupionego towaru w ramach odstąpienia od umowy odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać wraz z kopią faktury lub paragonu na adres – Multiformat Sp. z o.o. 54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 47,

3. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do nie uznania odstąpienia od umowy zgodnie z art.7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient,

4. Zwrot wartości zakupionego towaru nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Internetowy zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania Multiformat Sp. z o.o. o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres – Multiformat Sp. z o.o. 54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 47,

5. Multiformat Sp. z o.o. ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

 • w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta – profilu Klienta,
 • w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie dokona płatności.